Sorteringsordning enligt ändradatum

I t ex en nyhetslista vill man att den senaste nyheten ligger överst, dvs sorterat Enligt publiceradatum, senast överst. Den inställningen kan ställa till problem om redaktören sedan vill påverka sorteringsordningen, dvs flytta upp en tidigare publicerad sida så att den ligger överst istället.

För att påverka vilken ordning sidorna ska ligga i listan kan man istället välja att sortera Enligt ändradatum, senast överst. Fördelen är att den senaste publicerade sidan kommer högst upp till skillnad mot om man hade valt att sortera Enligt sorteringsindex och manuellt flyttat sidan i den ordning som man föredrar.

När du har valt att sortera Enligt ändra datum behöver redaktören bara redigera sidan som ska ligga överst och bocka i Markera sidan som ändrad i version 4 – 6 och fro m version 7 bocka i Uppdatera modifieringsdatumet och sedan publicera sidan.