Indexeras sidorna i papperskorgen?

När man som redaktör har kastat en sida hamnar den i papperskorgen. Sidorna som ligger i papperskorgen indexeras inte, dvs det går inte att söka på en sida som finns i papperskorgen och få en träff på den sidan.

En redaktör som ska återställa en sida (som varit publicerad) från papperskorgen, måste ha publiceringsrättigheter i noden där sidan ska återställas.