Länktitel eller inte

Bra länktexter ger besökaren information om vad som händer när man klickar på länken, innan man har klickat. Om man skapar bra länktexter finns det ingen anledning att också använda länktiteln, eftersom informationen står i länktexten. Många skärmläsare är förinställda på att inte läsa länktitlar. Denna standardinställning kan man ändra på, men vi kan inte räkna med att alla användare tänker på det, eller vet hur man gör.

Ett tips är att se till att webbredaktörerna i det löpande arbetet ”bara” behöver fokusera på länktextens formulering och länkningen. Bygg webbplatsen så att information som filstorlek, filtyp, ”nytt fönster” och eventuella ikoner automatiskt blir en del av länktexten, beroende på vad det är för slags länk redaktören skapar. På så sätt får länktexterna samma struktur på hela webbplatsen och man får bort problemet med att redaktörerna gör olika. Det är också viktigt att webbplatsens design och sidstruktur är anpassade så att de lite längre och mer informationstäta länktexterna är läsbara.

I vägledningen för webbutveckling finns det bra information om vad man ska tänka på när man skapar länkar, både som redaktör och utvecklare. Är man utvecklare eller beställare bör man också sätta sig in i WCAG 2.0.

http://www.webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa/

Författare: Camilla Axelsson, Kommunikatör Hjälpmedelsinstitutet